Kontroll og reparasjon

Dersom du har en gammel kakkelovn du er usikker på om kan brukes kan vi trykkteste denne. Om ovnen er utbrent er det som regel ingenting i veien for og ta den ned og mure den opp igjen med ny teglstein innvendig. En slik nyoppsatt antikkovn er teknisk sett like god.

Har enkelte av kakklene større skader vil det i mange tilfeller gå an å erstatte dem med andre vi har på lager. En forutsettning for en slik jobb er at ovnen demonteres. Mindre sprekker repareres ofte på stedet. På ovner som har vært brukt lenge vil fugemassen av og til ha sprukket eller falt ut, dette er som regel av kosmetisk betydning og restaureringen er en enkel jobb.