Røykkanalens funksjon

Kakkelovner bygges med et sinnrikt system av vertikale røykkanaler.

Dermed reduseres brenselforbruket til et minimum samtidig som ovnens evner til å avgi varme utnyttes maksimalt.


«Tilbake