Teknikk og regelverk

De ekte kakkelovnene kan deles inn i to hovedtyper, de runde som er konstruert for å stå i et hjørne og de rektangulære eller "flate" som er beregnet på rett vegg (innenfor disse kategorier finnes det flere typer som: - Rett ovn, midtbåndsovn eller kollonneovn). Innenfor disse standardreglene finnes det unntak der også rektangulære ovner er tilpasset en hjørneplassering. I mange tilfeller vil det ved hjelp av å montere en nisje kunne gå å sette opp en ovn beregnet på et hjørne på rett vegg og omvendt.

En kakkelovn er en magasinovn med betydelig masse, vekten avhenger av størrelse og form men kommer raskt opp i 12 - 13 hundre kilo. Det er derfor av stor betydning at fundamentet er solid. Skal en ovn monteres på tregulv vil det derfor ofte være nødvendig med understøtte, vi tar i forbindelse med montering av ovnen som regel denne jobben. Våre nye ovner er av størrelse og tyngde ganske lik de antikke.

Kakkelovnen er en ovn med en meget god energiutnyttelse som avgir ca: 3,6 kWh / kg ved. I strenge kuldeperioder vil man kunne fyre opp morgen og kveld og i praksis da ha en kontinuerlig varmekilde. I tillegg til at det er en ovn er det også et møbel med høy grad av kunsthåndverk ved seg. De antikke ovnene har ofte stempler som gjør at de kan spores tilbake til produksjonsåret, hvor de er laget og av hvilken konstruktør. I Sverige finnes det rike dokumentasjonskilder tilbake til begynnelsen av 1800 tallet. Er det mulig leverer vi et bevis med hver ovn vi monterer som inneholder dens historie. Sammen med dette leveres også regler for korrekt fyringsteknikk.

Ved bygging av kakkelovner forholder vi oss til reglene i plan og byggingsloven om montering av ildsted.